English Español Français Deutsch

Länkar på högra sidan fungerar tyvärr inte än f.n. Om du kan lite tyska, informera dig gärna på den tyska versionen. Annars slå en signal eller mejla mig.
Översättningen kommer senare.

Jag hoppas att det var rolig och stimulerande att läsa på min sida.
Om du har något jobb för mig så skulle jag tacka om du hör av dig.

Innehållet på denna sida får inte används kommersiellt utan tillstånd. Jag tår ingen ansvar för innehåll av främmande sidor som länks.

Tack för besöket, välkom igen!